Camphill Nederland

januari 2016

De opdracht van Camphill Nederland

Hoe verbinden de individuele leden (verenigd in de Stichting Camphill Nederland) zich vanuit hun gezamenlijke waarden met de samenleving?

Het project

Camphill is een wereldwijde beweging van gemeenschappen die plek bieden aan verstandelijk en lichamelijk gehandicapten. Hier kunnen zij samen met hun begeleiders en familie leven en werken.

BornToBrand organiseerde een meerjarige ‘ontdekkingstocht’ om vanuit een gezamenlijk verhaal vorm en inhoud te geven aan de manier waarop de individuele leden kunnen samenwerken en zich verbinden met de samenleving.